Confettiquette
Confettiquette

 Partybutiken som har allt du behöver till festen från ballonger till inspiration.

Tävlingsvillkor

Arrangören är Confettiquette AB, organisationsnummer: 556752-8871, adress: Storgatan 20, 114 55 Stockholm och benämns som Confettiquette i tävlingsvillkoren.

  1. Arrangörens anställda får inte delta i tävlingen.

  2. Tävlingen är öppen för personer som är fysiskt bosatta i Sverige och i myndig ålder.

  3. Genom att ladda upp din bild och hashtagga den med #confettiquettekostym och godkänner du ditt deltagande i tävlingen.

  4. När du deltar i tävlingen intygar du att du äger rättigheterna till din bild. Om andra personer än du själv är med i bilden måste du ha deras samtycke då bilden kan komma att användas i marknadsföringssyfte av Confettiquette. När du har laddat upp och hashtaggat bilden med #confettiquettekostyme intygar detta att du har fått ett samtycke från övriga på bilden. Du samtycker även till att Confettiquette får dela din bild i sina sociala medier och i bloggen.

  5. Confettiquette förbehåller sig rätten att flagga och/eller ta bort bilder som bedöms vara olagliga eller på annat sätt opassande samt bilder som kan vara föremål för rättighetsintrång. 

  6. Om tävlingen inte kan fortskrida som det är tänkt på grund av skäl som ligger bortom Confettiquettes kontroll, förbehåller vi oss rättigheterna att avbryta, skjuta fram eller ställa in tävlingen.

  7. Eventuell vinstskatt kan komma att behöva betalas av vinnaren. Som tävlingsdeltagare är du införstådd med detta när du är med i tävlingar som administreras av Confettiquette. 

  8. Confettiquette har ingen anknytning till Instagram och Facebook och är inte utvecklat, sponsrat eller administrerat av varken Instagram eller Facebook. 

Lycka till!