Confettiquette
Confettiquette

 Partybutiken som har allt du behöver till festen från ballonger till inspiration.

Avtalsvillkor

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Confettiquette AB, 559110-9060 ("Confettiquette").

E-postadress: hello@confettiquette.se

Allmänt

Confettiquette säljer produkter via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige samt i vissa andra länder inom EU. Kund kan vara antingen privatperson över arton (18) år ("Privatkund") eller företag, organisationer och offentliga institutioner (gemensamt "Företagskund"). Försäljning sker via webbplatsen www.confettiquette.com ("Webbplatsen").

Genom att slutföra en beställning på Webbplatsen och/eller registrera sig för konto hos Confettiquette accepterar Kund Avtalsvillkoren.

Confettiquette reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på Webbplatsen.

Priser och avgifter

Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatsen. Confettiquette förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Privatkund boende inom EU betalar svensk moms. Utländsk Företagskund inom EU debiteras svensk moms i de fall denne inte har uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer.

Moms på våra produkter är 25 %.

Fraktavgifter

Aktuella avgifter framgår av Webbplatsen.

Vid leveranser utomlands tillkommer en fraktavgift baserad på Confettiquettes kostnad för leveransen samt, i förekommande fall, införsel- och tullavgifter. Denna kostnad tas ut per fysik leverans och inte per order.

Beställning

Beställning kan endast göras på Webbplatsen, såvida inte särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.

Bindande avtal uppkommer när Confettiquette per e-post bekräftat beställningen. Confettiquette reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.

Kund har rätt att före Confettiquettes expediering av ordern per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med expediering menas att Kund erhållit e-post eller SMS om att ordern är skickad eller finns för avhämtning, alternativt om Kund fått en del av sin beställning.

Meddelanden från Confettiquette sänds normalt till den e-postadress som Kund registrerat på Konto alternativt angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Beställning hos Confettiquette sker antingen via ett konto hos Confettiquette ("Konto") eller via Confettiquettes snabbkassa ("Snabbkassa").

Kontoregistrering och Konto

Kund som beställer via Konto får tillgång till tjänster som kräver inloggning såsom mina sidor med orderhistorik och favoriter.

Kund registrerar namn, i vissa fall person- alternativt organisationsnummer, e-postadress och postadress.

Kund väljer och registrerar användarnamn och lösenord.

Kund godkänner Avtalsvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.

Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade på Konto.

Kund ansvarar för att inte lämna ut användarnamn och lösenord till annan än den som äger rätt att göra beställning för Kunds räkning.

Snabbkassa

Kund som beställer via Snabbkassa får inte tillgång till tjänster som kräver inloggning och kan inte få tillgodohavande t ex vid betalning med del av presentkortssaldo.

Kund anger i vissa fall personnummer (Privatkund) eller organisationsnummer (Företagskund).

Kund väljer och registrerar användarnamn och lösenord.

Kund godkänner Avtalsvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.

Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är angivna i Snabbkassa.

Betalning

Betalning sker med VISA och Mastercard/Eurocard [samt American Express]. Vid betalning ska Kund uppge kortnummer, kortets sista giltighetsdatum och CVR-nummer. Korthantering sker krypterat (SSL) genom [DIBS] som är PCI-certifierade.

Kund är skyldig att se till att det finns medel på kortet fram till dess att Confettiquette dragit köpesumman för beställningen. Skulle täckning saknas eller betalning av annan anledning inte gå igenom har Confettiquette rätt att annullera beställningen eller att fakturera beloppet enligt de villkor som anges på fakturan.

Du kan även betala via PayPal. I beställningsprocessen länkas du automatiskt vidare dit. Om du redan är PayPal-kund kan du logga in med dina användaruppgifter och bekräfta betalningen. Om du är ny hos PayPal kan du antingen logga in som gäst eller skapa ett PayPal-konto och därefter bekräfta betalningen.

Leverans

Leverans sker normalt med paket eller varubrev till Privatkund och med Företagspaket eller varubrev till Företagskund. Närmare information om leveransalternativen, leveranstider samt valbara leveransalternativ för varje enskild produkt framgår av Webbplatsen.

Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på Webbplatsen ska Confettiquette per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.

Confettiquette ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Varan anses vara levererad när försändelsen är utdelad i brevlåda, avlämnad som påse på dörren, uthämtad hos ombud eller kvitterad vid leverans till dörr. Kund ansvarar för varorna vid retur till Confettiquette. Varan anses levererad då kundreturen är inkommen och registrerad hos Confettiquette.

Om Kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, tar Confettiquette ut en avgift om för närvarande 150 kronor som ersättning för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet debiterar Confettiquette Kund alla fraktkostnader för försändelsen samt en avgift om för närvarande 150 kronor som ersättning för hantering och omkostnader.

Ångerrätt

Privatkund, och Företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton dagar ("Ångerfrist") från det datum varan mottagits. En förutsättning är dock att varan är oanvänd och oskadad. Ångerrätten gäller heller inte om förseglingen på en vara har brutits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Confettiquette detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via hello@confettiquette.se alternativt Konsumentverkets standardformulär, http://www.konsumentverket.se.

Kund ska återsända varan till Confettiquette utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton dagar efter den dag då Kund meddelat Confettiquette om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Kund ombeds kontakta Confettiquette för erhållande av returnummer på hello@confettiquette.se.

Vid utnyttjandet av Ångerrätten står Kund för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav.

Om Kund utnyttjar Ångerrätt ska Confettiquette utan onödigt dröjsmål och senast fjorton dagar från och med den dag då Confettiquette underrättades om Kunds beslut att frånträda avtalet återbetala Kunds kostnader för ordern, bland dem också leveranskostnader. Confettiquette förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från Kund eller Kund tillsänt Confettiquette ett bevis på att varan återsänts.

Reklamation

Om Confettiquette har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till Confettiquette.

Kontakt sker med Confettiquette kundservice via e-post: hello@confettiquette.se.

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast två år från leveransdagen.

Confettiquette följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer och svensk lag gäller vid en eventuell tvist.

Reklamation ska minst innehålla följande information: (a) ordernummer och (b) information om produkter som Kund vill reklamera.

Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Confettiquette. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Confettiquettes bekostnad förutsatt att Kund följer Confettiquette instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att: (a) kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt eller (b) behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag eller (c) häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privatkundtvingande konsumentlagstiftning har Confettiquette inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar Confettiquette varken för direkt eller indirekt skada.

Confettiquette ansvarar inte för innehållet på webbplats till vilken länk finns från Webbplatsen.

Confettiquette garanterar inte funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos Webbplatsen.

Confettiquette ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av sådant som Kund erhållit genom Webbplatsen eller för annans eventuellt brottsliga användning av sådant. Confettiquette ansvarar inte för intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användning av de tjänster som tillhandahålls genom Webbplatsen.

Confettiquette ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av eller oförmågan att använda Webbplatsen. Confettiquettes ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt pris för aktuellt köp.

Ovanstående gäller inte om skada uppstått genom Confettiquettes uppsåt eller grova oaktsamhet eller om annat följer av tvingande lag.

Kund ansvarar för att inte obehöriga får tillgång till Kunds användarnamn och lösenord.

Personuppgiftsbehandling

Confettiquette förstår hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare, och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Confettiquette utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) och EU:s kommande integritetslagstiftning GDPR, som ersätter PUL från 25 Maj 2018.

Confettiquette arbetar kontinuerligt för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster.

Confettiquette förbehåller sig rätten att ändra policyn vid behov. Eventuella förändringar av denna integritetspolicy kommuniceras via confettiquette.se.

Denna integritets- och säkerhetspolicy gäller endast Confettiquettes kunder och användare av Confettiquettes webbtjänster. Läs hela vår integritetspolicy här >

Genom att acceptera Avtalsvillkoren lämnar Kund sitt samtycke till ovanstående personuppgiftsbehandling.

Cookies

För handla via Webbplatsen behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatsen, t ex varukorgen, repetition av tidigare sökningar och i den tekniska kommunikationen med tredjepartstjänster. Cookien innehåller ingen personlig information. Cookies används även för att lagra opersonlig aggregerad besöksstatistik i Google Analytics, ett analysverktyg Confettiquette använder för att förbättra användarupplevelsen på Webbplatsen.

Genom att navigera på Webbplatsen lämnar du ditt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Det innebär dock att du t ex inte kan logga in eller lägga varor i varukorgen. Övriga delar av Webbplatsen kan besökas även om cookies inte accepteras. För närmare information om cookies se www.confettiquette.com.

Ändring av Avtalsvillkoren

Dessa villkor gäller tills vidare men Avtalsvillkoren kan ändras av Confettiquette. Efter att Kund gjort sin beställning har inte Confettiquette rätt att ändra sina villkor för aktuell beställning.

Tvist

Svensk lag ska tillämpas på samtliga köp hos Confettiquette. Tvister ska avgöras i och av svensk allmän domstol. Konsumenter kan även få tvister med anledning av Avtalsvillkoren prövade av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vars rekommendationer Confettiquette följer. Beslut från ARN är en rekommendation och inte tvingande. För mer information se www.arn.se.

Dessa Avtalsvillkor ändrades senast 2018-02-26.